Synlighet på internet – sökmotoroptimeringens grunder

LänkarStrukturNytänkande
Ett logiskt länksystem underlättar navigeringen på sidan

En viktig grundbult inom all sökmotoroptimering är länkar. Det är inte någon hemlighet att länkar förbättrar din synlighet i sökmotorer. Faktum är att det måste finnas minst en genväg från en extern sida som leder till din webbplats för att den skall indexeras av Google, Yahoo, Bing och alla andra söktjänster på Internet.

Länkar hjälper även till att positionsbestämma var din webbplats skall ranka i sökresultatet. En stor del av arbetet med att sökmotoroptimerar en sida, handlar därför just om att se över både interna och externa genvägar.

En genomgående bra struktur ger ordning och reda, vilket gör webbplatsen lättnavigerad

Den kanske viktigaste faktorn inom sökmotoroptimering handlar om att skapa struktur. Att förse webbplasten med en ren, logisk och lättnavigerad struktur vad gäller såväl menyer som sammanlänkningar, är avgörande för hur omtyckt webbsidan kommer att bli av både besökare och sökmotorer.

Viktigt är även att texter, bilder och annat innehåll strukturerar, markeras och kategoriseras så att användaren lätt hittar den information som eftersöks. Ett utmärkande kännetecken för en duktig sökmotoroptimerare, är att denne lägger mycket fokus på att skapa optimerade titlar, precis rubriksättning och ankartexter som hjälper användaren hitta rätt.

Det krävs mod och uppfinningsrikedom för att bli en sökmotorptimerare av stora mått

Internet är inte en statisk värld. Nej, Internet är en synnerligen dynamisk plats stadd under ständig förändring. För att möta behovet hos miljontals användare, arbetar sökmotorerna med att ständigt förbättra sina söktjänster. Idag går Google i bräschen för denna utveckling, imorgon kanske det är någon annan.

Ett ödmjukt och innovativt förhållningsätt är ett måste för den som vill ägna sig åt sökmotoroptimering också i framtiden! Villkoren förändras snabbt och det gäller att vara anpassningsbar och alltid söka förbättra och förfina sin verktygslåda och finjustera sina tekniker för att behålla sin position i sökresultatet.

Omtvistad frågeställning

Tyckte det var dags att byta ”poll”. Den tidigare frågan ”Vilken är den enskilt viktigaste egenskapen hos en bra sökmotoroptimerare?” har legat på sidan sedan 10 Januari 2013 så det var på tiden att den byttes ut.

Den nya frågeställningen handlar om en av sökmotoroptimeringsvärldens mest omtvistade frågor, nämligen huruvida länkar tillmäts en allt för stor betydelse för hur väl en sida rankar i Google. Många anser att det är på tiden att Google på allvar väger in fler faktorer, så som sociala medier och Author rank.

Frågan lyder således ” Anser du att länkar har för stor betydelse för sökmotoroptimering idag?”

Enkäten finner du i högerspalten ->

Det skulle vara intressant att veta vad ni anser!

Planera framtiden

I samband med att Google lanserar en större uppdatering kan det vara klokt att ta sig en extra fundera och kritiskt granska vad man egentligen håller på med. Själv brukar jag med jämna mellanrum tänka över hur jag vill att min verksamhet skall utvecklas och vad jag vill röra mig mot. En målsättning som jag haft en längre tid, är att jag vill skapa eller köpa ett par större mer seriösa projekt och eventuellt avyttra en del webbsidor av låg kvalitet eller som inte direkt intresserar mig längre.

I första hand skulle jag vilja köpa något eller några påbörjade projekt, hade varit kul att ta över en webbplats och se till att utveckla den till något riktigt bra. Tyvärr verkar det inte säljas överdrivet många (för mig) intressanta objekt, känns som man behöver en del tur för att man skall komma över en bra och intressant webbplats på detta vis.

Eftersom det inte verkar existera någon säljmarknad att tala om för svenska webbplatser, har jag istället börjat grunna på en del nya projekt som jag eventuellt kommer att dra igång istället. Fördelen med att göra hela arbetet själv från grunden är att man har full koll på alla delar samtidigt som det inte krävs några större investeringssummor. Nackdelen är att det tar lång tid innan projektet (förhoppningsvis) blir lönsamt samt att mycket mer ren arbetstid kommer krävas.

Satsa på norden

bygga webb för hela nordenEn sak som jag planerat en längre tid, är att bygga sidor som riktar sig till hela norden istället för bara Sverige. Norge, Finland och Danmark känns som intressanta marknader att försöka slå sig in på. Ett uppenbart problem med detta är att jag själv inte behärskar vare sig norska, danska eller finska, men det går ju alltid att köpa in översättningar.

Är artikelkatalogens tid förbi?

När jag började intressera mig för internet och sökmotoroptimering var artikelskrivande en allmänt vedertagen form av länkbyggande. Under mina två första år ”på nätet” startades en mängd nya artikelkataloger och även jag startade en katalog som snabbt fylldes på med artiklar. Sedan dess har mycket hänt och bland annat har riskerna med aggressivt lågkvalitets länkbygge blivit allt större. Nu kan artikellänkar knappast sägas vara en risk i sig, men att låta länkar från artikelkataloger utgöra en allt för stor del av länkbygget är riskfyllt.

Idag tycks intresset både för att starta nya kataloger och för att publicera artiklar på redan etablerade webbplatser var lågt.  Kanske är detta en tillfällig förändring eller också är artikelkatalogens storhetstid över.

en webbvy från artikelkatalogen 2014-05-22

Trög start för nytt artikelarkiv

Själv valde jag att gå mot trenden och startade i våras upp en ny webbplats där vem som helst är välkommen att publicera material.  Ännu så länge har intresset för sidan http://expertpengar.se med fokus på ekonomiämnen som lån, sparande, försäkringar och pengar varit svalt och endast ett fåtal artiklar har publicerats. Förhoppningsvis kan några fler få upp ögonen för webbplatsen i och med detta inlägg. Jag även tänka mig att en del känner sig avskräckta att skicka in artiklar till expert pengar eftersom webbplatsen i dagsläget saknar Google pagerank, när den väl uppdateras skulle man kunna tänka sig att detta ger artikelkatalogen ett rejält uppsving.

För fler kataloger inom andra ämnen än just ekonomi se den här tråden på SEO-forum.se.

Google lanserar Panda 4.0

För Google pågår ständigt arbetet med att försöka förfina och förbättra sökresultaten. Idag bekräftade Matt Cutts via Twitter att Google har börjat rulla ut en ny uppdatering som går under beteckningen Panda 4.0. Syftet med uppdateringen är att klämma åt webbplatser med undermåligt innehåll. Exakt hur Panda 4.0 uppdateringen är tänkt att verka förbättrande på resultaten återstår fortfarande att se, men jag är nog knappast ensam om att känna både förväntan och olust inför vad som komma skall.

Matt Cutts Panda Twitter

Inte en helt oväntad uppdatering

Att Google väljer att släppa en ny uppdatering just nu, sker inte fullständigt oväntat. Sökmotorn har flera gånger tidigare lanserat sina uppdateringar framåt vårkanten och dessutom tecknen funnits där, att något varit i görningen.

Mest iögonfallande har antalet webbplatser som ”släppts” ur Googles Penguin filter varit. Bland annat har jag noterat att flera sidor om lån som tidigare bestraffats nu åter är tillbaka och rankar på sökord som ”låna pengar”.

Nu blir det spännande att se vad den nya uppdateringen och i vilken grad den kommer förändra sökresultaten.